VW-Audi-Skoda-Seat moottorikoodit

A-AE   AF-AK  AL-AZ  B-JY  K-ZZ 1B-22R

koodi cm3 Ø isku syl. kW automalli vuodet tyyppi suihkutusjärj. ym.
AF 1584 85,5 69 4B 37 Typ 1 8/70-1/80 k Solex 34 PICT
AF 1584 85,5 69 4B 37 Typ 2 8/70-7/79 k Solex 34 PICT
AF 1584 85,5 69 4B 34 181 1/74-1/82 k Solex 34 PICT
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 Passat IV TDI/4motion 7/98- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 A4 TDI/Quattro 8/97- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 A6 TDI/Quattro 4/97- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFB 2496 78,3 86,4 V6 110 A8 TDI/Quattro 6/97- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AFC 2771 82,5 86,4 V6 128 90, Cabriolet 7/93-7/98 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 126 90 (USA) 7/94-7/95 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 128 A4 10/95-4/97 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 128 100, A6/Quattro 8/94-7/95 i  
AFC 2771 82,5 86,4 V6 126 A6 (USA) 8/94-6/96 i  
AFF 1896 79,5 95,5 4R 55 A4 3/96- TDI  
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Lupo 10/98- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Polo III 4/96- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Polo Classic/Variant 4/96- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Arosa   i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Ibiza/Cordoba 9/96- i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFH 1390 76,5 75,6 4R 74 Fabia   i, 16V Magneti-Marelli 1AV
AFK 1390 76,5 75,6 4R 74 Lupo 10/98- i, 16V  
AFK 1390 76,5 75,6 4R 74 Polo III 1998 i, 16V  
AFK 1390 76,5 75,6 4R 74 Arosa 8/99- i, 16V  
AFM 2393 81 77,4 V6 110 A4/Quattro (THA) 7/95-7/97 i  
AFM 2393 81 77,4 V6 110 A6 (THA) 7/96-10/97 i  
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Polo TDI 8/98- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Polo Classic/Variant TDI 6/98- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Golf III/Vento TDI, Golf Cabrio 2/96- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Passat III TDI 12/95-12/96 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Passat IV TDI/4motion 6/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Sharan TDI 9/96- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 80 TDI 95 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 A4 TDI/Quattro 2/96-12/98 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 A6 TDI 4/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Alhambra TDI 3/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Ibiza/Cordoba TDI 3/97- TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Toledo TDI 11/96-10/98 TDI Bosch EDC VP 37
AFN 1896 79,5 95,5 4R 81 Octavia TDI   TDI Bosch EDC VP 37
AFP 2792 81 90,3 VR6 130 Golf IV/Jetta (USA) 11/98- i Motronic
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Polo Classic/Variant 12/95- i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Golf III/Vento, Golf Cabrio 8/95-9/98 i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Passat III 8/95-9/96 i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Ibiza/Cordoba 12/95- i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Toledo 12/95-99 i Simos 4S2
AFT 1595 81 77,4 4R 74 Octavia 5/97-11/00 i Simos 4S2
AFY 1781 81 86,4 4R 85 Passat III (GUS) (CN) 8/95- i, 20V  
AFY 1781 81 86,4 4R 85 A4/Quattro 7/95- i, 20V  
AFY 1781 81 86,4 4R 85 A6 2/98- i, 20V  
AFZ 999 67,1 70,6 4R 39 Gol (Mi) (BR) 10/96- i Motronic MP
AG 1584 85,5 69 4B 32 181 8/70-7/76 k Solex 30 PICT 2
AGA 2393 81 77,4 V6 121 A4/Quattro 8/97-7/98 i Motronic
AGA 2393 81 77,4 V6 121 A6/Quattro 4/97-1/99 i Motronic
AGB 2671 81 86,4 V6 195 S4 Quattro 10/97- i, 20V Motronic
AGB 2671 81 86,4 V6 195 A6/Quattro 99 i, 20V Motronic
AGD 1896 79,5 95,5 4R 47 Polo Diesel 10/94-4/98 D  
AGE 2771 82,5 86,4 V6 142 Passat IV (CN) (GUS) 1/97- i 30V  
AGE 2771 82,5 86,4 V6 132 A6/Quattro 8/98- i 30V  
AGF 4299 103 129 4R 103 L80 1/95-    
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Golf III 7/95-2/99 i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 New Beetle   i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Passat III 8/95-4/97 i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Ibiza/Cordoba 4/96- i Simos 4S
AGG 1984 82,5 92,8 4R 85 Toledo 3/96-10/98 i Simos 4S
AGH 4172 84,5 93 V8 210 A8 Quattro 6/94-12/98    
AGK 2798 93 103 4R 92 LT 5/96-9/98 TDI  
AGL 2295 90,9 88,4 4R 105 LT (Mercedes) 5/96- i Motronic
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Golf IV/Bora/4motion 8/97-5/99 i, 20V Motronic 3.8.5
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Passat IV 9/96- i, 20V Motronic 3.8.5
AGN 1781 81 86,4 4R 92 A3/Quattro 9/96-6/99 i, 20V Motronic 3.8.2
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Leon/Toledo 10/98- i, 20V Motronic 3.8.2
AGN 1781 81 86,4 4R 92 Octavia 9/96-4/99 i, 20V Motronic 3.8.2
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Polo Classic/Variant   SDI Bosch EDC VP 37
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Golf III/Bora SDI 10/97- SDI Bosch EDC VP 37
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Leon   SDI Bosch EDC VP 37
AGP 1896 79,5 95,5 4R 50 Octavia SDI 6/97- SDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Golf IV/Bora TDI 7/98- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 New Beetle TDI 11/98- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Passat IV 98- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 A3 TDI 9/96- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 A4 TDI 4/99- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Leon/Toledo TDI 3/99- TDI Bosch EDC VP 37
AGR 1896 79,5 95,5 4R 66 Octavia TDI/4x4 10/96- TDI Bosch EDC VP 37
AGU 1781 81 86,4 4R 110 Golf IV/Bora 8/97- i, T Motronic 3.8.3
AGU 1781 81 86,4 4R 110 New Beetle 1/99- i, T Motronic 3.8.3
AGU 1781 81 86,4 4R 110 Passat IV 1997 i, T Motronic 3.8.2
AGU 1781 81 86,4 4R 110 A3/Quattro 12/96- i, T Motronic 3.8.2
AGU 1781 81 86,4 4R 110 Octavia 2/98- i, T Motronic 3.8.3
AGX 2459 81 95,5 5R 55 LT 5/96- SDI  
AGZ 2324 81 90,3 VR5 110 Golf IV/Bora/4motion 11/98- i Motronic 3.8.3
AGZ 2324 81 90,3 VR5 110 Passat IV/4motion 9/96- i Motronic 3.8.2
AGZ 2324 81 90,3 VR5 110 Toledo 3/99- i Motronic 3.8.3
AH 1584 85,5 69 4B 35 Typ 1 (1302/1303) (USA) 8/71-7/74 k  
AHA 2771 82,5 86,4 V6 142 Passat IV (USA) 5/97- i 30V  
AHA 2771 82,5 86,4 V6 142 A4/Quattro 8/97-12/98 i 30V  
AHA 2771 82,5 86,4 V6 142 A6/Quattro 8/97-7/98 i 30V  
AHB 1716 79,5 86,4 4R 42 Polo Classic 7/96- SDI Bosch EDC VP 37
AHB 1716 79,5 86,4 4R 42 Caddy (F) 7/96- SDI Bosch EDC VP 37
AHB 1716 79,5 86,4 4R 42 Inca 7/96- SDI Bosch EDC VP 37
AHC 4172 84,5 93 V8 250 S8 Quattro 9/96- i, 32V  
AHD 2459 81 95,5 5R 75 LT TDI 4/98- TDI Bosch EDC
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Golf Cabrio TDI 10/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Golf IV/Bora TDI 10/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 A3 TDI 3/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Leon/Toledo TDI 3/99- TDI Bosch EDC VP 37
AHF 1896 79,5 95,5 4R 81 Octavia TDI 8/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHG 1715 79,5 86,4 4R 42 Lupo SDI 6/97- SDI Bosch EDC VP 37
AHG 1715 79,5 86,4 4R 42 Polo SDI 4/97- SDI Bosch EDC VP 37
AHG 1715 79,5 86,4 4R 42 Arosa SDI 8/97- SDI Bosch EDC VP 37
AHH 1896 79,5 95,5 4R 66 Passat TDI 5/98- TDI Bosch EDC VP 37
AHH 1896 79,5 95,5 4R 66 A4 TDI 4/97- TDI Bosch EDC VP 37
AHJ 1781 81 86,4 4R 110 Sharan 98-99 i, 20V, T Motronic
AHK 4172 84,5 93 V8 235 S6 Plus Quattro 6/96-10/97 i, 32V Motronic
AHL 1595 81 77,4 4R 74 Golf Cabrio   i Simos 2.0
AHL 1595 81 77,4 4R 74 Passat IV 9/96-5/99 i Simos 2.0
AHL 1595 81 77,4 4R 74 A3 9/96- i Simos 2.0
AHL 1595 81 77,4 4R 74 A4 10/96-7/97 i Simos 2.0
AHS 1598 81 77,4 4R 55 Polo (J) 3/96- i  
AHT 999 67,1 70,6 4R 37 Lupo 10/98- i Simos 2T
AHT 999 67,1 70,6 4R 37 Arosa 10/97- i Simos 2T
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Polo Classic/Variant TDI 6/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Caddy TDI 12/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Golf/Syncro, Vento/Jetta, Golf Cabrio 7/96-12/97 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Passat TDI 8/96-12/96 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Sharan TDI 7/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Cabriolet TDI 7/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 A4 TDI 8/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 A6 TDI 7/96-10/97 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Toledo TDI 6/96-10/98 TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Ibiza/Cordoba/Inca TDI 8/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHU 1896 79,5 95,5 4R 66 Alhambra TDI 7/96- TDI Bosch EDC VP 37
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Lupo 7/98- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Polo III 8/99- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Golf IV/Bora 10/97- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 A2 2/00- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Arosa 1/98- i, 16V IAW 4AV
AHW 1390 76,5 75,6 4R 55 Leon/Toledo 7/99- i, 16V IAW 4AV
AHX 2459 81 95,5 5R   LT 97-   Bosch EDC
AHY 2459 81 95,5 5R 111 Transporter T4/Caravelle/Syncro 5/98- TDI Bosch EDC VP 37
AJ 1584 85,5 69 4B 37 Typ 1 (J) (USA) 8/74-1/80 i  
AJA 2370 79,5 95,5 5R 55 Transporter/Caravelle 4/97- D  
AJG 2393 81 77,4 V6 120 A4/Quattro 8/97-7/98 i Motronic
AJG 2393 81 77,4 V6 120 A6/Quattro 4/97-7/98 i Motronic
AJH 1781 81 86,4 4R 110 Sharan 11/97- i, 20V, T Motronic 3.8.5
AJK 2671 81 86,4 V6 169 A6/Quattro 1/98- i, 30V, 2T Motronic, 2 turbo
AJL 1781 81 86,4 4R 132 A4/Quattro 8/97- i, 20V, T Motronic 3.2
AJL 1781 81 86,4 4R 132 A6/Quattro 11/97- i, 20V, T Motronic 3.8.3
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 Golf IV/Bora TDI 11/98- TDI-PD Bosch EDC 15P
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 Passat TDI 8/98- TDI-PD Bosch EDC 15P
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 Sharan TDI 00- TDI-PD Bosch EDC 15P
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 A4 TDI/Quattro 2/99- TDI-PD Bosch EDC 15P
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 A6 TDI 1/98- TDI-PD Bosch EDC 15P
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 Leon TDI   TDI-PD Bosch EDC 15P
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 Alhambra TDI   TDI-PD Bosch EDC 15P
AJM 1896 79,5 95,5 4R 85 Octavia TDI   TDI-PD Bosch EDC 15P
AJP 1781 81 86,4 4R 92 A6 5/97-4/99 i, 20V Motronic
AJQ 1781 81 86,4 4R 132 A3/Quattro 11/98- i, 20V, T Motronic ME 7.5, KKK K03
AJQ 1781 81 86,4 4R 132 TT/Quattro 10/98- i, 20V, T Motronic ME 7.5, KKK K03
AJQ 1781 81 86,4 4R 132 Leon   i, 20V, T Motronic ME 7.5, KKK K03
AJT 2461 81 95,5 5R 65 Transporter/Caravelle 5/98- TDI Bosch EDC VP 37
AJV 1598 76,5 86,9 4R 88 Polo GTI 8/98-12/99 i, 16V  
AK 1584 85,5 69 4B 35 Typ 1 (1302/1303) (USA) 8/72-7/73    
AKB 4172 84,5 93 V8 228 A8 5/99-   Motronic ME 7.1
AKE 2496 78,3 86,4 V6 125 A4 TDI   TDI 24V Bosch EDC VP 44
AKE 2496 78,3 86,4 V6 125 A6/Allroad Quattro TDI 5/00- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AKE 2496 78,3 86,4 V6 125 A8 TDI 10/98- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AKG 4172 84,5 93 V8 220 A8 Quattro 4/97-12/98 i, 32V Motronic ME 7.1
AKH 4172 84,5 93 V8 250 S8 Quattro 8/97- i, 32V Motronic ME 7.1
AKJ 3697 84,5 82,4 V8 169 A8/Quattro 5/97-12/98 i, 32V Motronic ME 7.1
AKK 1390 76,5 75,6 4R 44 Polo III 9/98- i Motronic ME
AKK 1390 76,5 75,6 4R 44 Polo Classic/Variant 10/99- i Motronic ME
AKL 1595 81 77,4 4R 74 Golf Cabrio 8/97- i Simos 2.0
AKL 1595 81 77,4 4R 74 Golf IV/Bora 8/97- i Simos 2.0
AKL 1595 81 77,4 4R 74 A3 8/98- i Simos 2.0
AKL 1595 81 77,4 4R 74 Leon/Toledo 10/98- i Simos 2.0
AKL 1595 81 77,4 4R 74 Octavia 3/99- i Simos 2.0
AKN 2496 78,3 86,4 V6 110 Passat IV TDI/4motion 5/99- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AKN 2496 78,3 86,4 V6 110 A4 TDI 8/98- TDI 24V Bosch EDC VP 44
AKN 2496 78,3 86,4 V6 110 A6 TDI Quattro 11/98-7/99 TDI 24V Bosch EDC VP 44
AKN 2496 78,3 86,4 V6 110 A8 TDI 3/98-12/98 TDI 24V Bosch EDC VP 44
AKP 1390 76,5 75,6 4R 40 Polo III 9/98- i Motronic ME
AKQ 1390 76,5 75,6 4R 55 Lupo 3/98-12/98 i, 16V IAW 4AV
AKQ 1390 76,5 75,6 4R 55 Golf IV/Bora 10/97- i, 16V IAW 4AV
AKQ 1390 76,5 75,6 4R 55 A2   i, 16V IAW 4AV
AKQ 1390 76,5 75,6 4R 55 Arosa 1/98- i, 16V IAW 4AV
AKQ 1390 76,5 75,6 4R 55 Leon   i, 16V IAW 4AV
AKR 1984 82,5 92,8 4R 85 Golf III/Vento 5/97-2/99 i Simos
AKS 1595 81 77,4 4R 74 Golf III/Vento 5/97-2/98 i Simos 4S2
AKT 1984 82,5 92,8 4R 85 Sharan 97- i  
AKU 1716 79,5 86,4 4R 44 Lupo SDI 10/98- SDI Bosch EDC VP 37
AKU 1716 79,5 86,4 4R 44 Polo SDI 4/98- SDI Bosch EDC VP 37
AKU 1716 79,5 86,4 4R 44 Arosa SDI 8/97- SDI Bosch EDC VP 37
AKV 1390 76,5 75,6 4R 44 Polo 5/97- i Motronic MP 9.0
AKV 1390 76,5 75,6 4R 44 Polo Classic/Variant 12/97- i Motronic MP 9.0
AKV 1390 76,5 75,6 4R 44 Caddy 12/97- i Motronic MP 9.0
AKV 1390 76,5 75,6 4R 44 Arosa 5/97- i Motronic MP 9.0
AKV 1390 76,5 75,6 4R 44 Cordoba 9/97- i Motronic MP 9.0
AKW 1716 79,5 86,4 4R 42 Polo SDI 11/97- SDI Bosch EDC VP 37
AKW 1716 79,5 86,4 4R 42 Polo Classic/Variant SDI 11/97- SDI Bosch EDC VP 37

A-AE   AF-AK  AL-AZ  B-JY  K-ZZ 1B-22R

 

                     Takaisin